Tiếng việt
English
Lý Hải tốn 6-8 tỷ đồng PR cho phim vì dịch Covid-19
'Phim Việt không phải dưa hấu để kêu gọi giải cứu'