Tiếng việt
English
Lý Hải giản dị, Quyền Linh đi dép tổ ong họp mặt bạn cũ sau 36 năm
Hình ảnh đối lập của Lý Hải và Quyền Linh tại buổi họp lớp: Người vẫn chân chất với đôi dép huyền thoại, người thì bảnh bao