Tiếng việt
English
Phim tạo ra ngôi sao, không phải ngược lại
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng Lý Hải - Quyền Linh ngồi 'ghế nóng' cuộc thi phim ngắn