Tiếng việt
English
4 năm trước
Chịu chơi như Lý Hải - Minh Hà: Bắt cả đoàn dừng quay phim, khua chuông gõ trống cổ vũ U22 Việt Nam
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh