Tiếng việt
English
Lật mặt 4 đạt doanh thu khủng, bao giờ Lý Hải làm tiếp Lật mặt 5?

GƯƠNG MẶT SHOWBIZ | Chi 17 tỉ làm phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách, đoàn phim của Lý Hải đã thu về 60 tỉ chỉ trong 4 ngày công chiếu chính thức. Tương lai của Lật mặt 5 sẽ thế nào?