Tiếng việt
English
3 năm trước
Rẽ hướng làm ca sĩ, Lý Hải không ngờ có thể kiếm 4 cây vàng mỗi đêm
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh