Tiếng việt
English
Mẹ Lý Hải 96 tuổi lần đầu cùng các con đi chơi xa: Nụ cười mãn nguyện
Lý Hải đưa mẹ 96 tuổi đi du lịch, chia sẻ đầy xúc động về phận làm con khiến khán giả cay khoé mắt