Tiếng việt
English
3 năm trước
Lý Hải tốn 6-8 tỷ đồng PR cho phim vì dịch Covid-19
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh