Tiếng việt
English
Võ Thành Tâm tạm gác việc kinh doanh tập trung cho vai diễn
Minh Hà ra phim trường thăm chồng, hỗ trợ và quản lý ê-kíp thay cho Lý Hải