Tiếng việt
English
Với Lật mặt 7, Lý Hải đổi mới với dòng phim gia đình
Trong phim điện ảnh mới, Lý Hải sẽ thay đổi hoàn toàn màu sắc của bản thân với thể loại tình cảm gia đình, chữa lành. Xem chi tiết ...