Tiếng việt
English
4 năm trước
Xem tranh con vẽ, vợ Lý Hải thấy mình càng già càng đẹp, nhìn bức ngày xưa thì "hết hồn"
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh