Tiếng việt
English
4 năm trước
"Nàng thơ" của Lý Hải nói gì chuyện bỏ học về VN để đóng "Lật mặt 4"?
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh