Tiếng việt
English
3 năm trước
Mới tí tuổi nhưng nhóc tì nhà Lý Hải - Minh Hà đã học 4 thứ tiếng và bất ngờ nhất là ngoại ngữ nào cũng nói vanh vách
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh