Tiếng việt
English
5 năm trước
Minh Hà: 'Trước khi lấy Lý Hải, tôi rất tham vọng và không thích trẻ con'
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh