Tiếng việt
English
4 năm trước
Minh Hà ra phim trường thăm chồng, hỗ trợ và quản lý ê-kíp thay cho Lý Hải
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh