Tiếng việt
English
5 năm trước
Lý Hải: 'Nếu không lấy Minh Hà mà là phụ nữ khác, tôi khổ rất nhiều'
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh