Tiếng việt
English
5 năm trước
Xuất hiện ít nhưng gây cười trong 'Lật mặt 4: Nhà có khách', Lý Hải nên cân nhắc quay lại đóng phim
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh