Tiếng việt
English
5 năm trước
Lý Hải dựng cối xay gió khổng lồ, thuê 1.000 người cho một cảnh quay
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh