Tiếng việt
English
1 năm trước
Lần nào rời quê lên thành phố, Lý Hải cũng chạnh lòng vì câu nói của mẹ: 'Đi bỏ tui nữa hả'
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh