Tiếng việt
English
4 năm trước
Huy Khánh xây xát khắp mình khi đóng Lật Mặt: Nhà có khách
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh