Tiếng việt
English
5 năm trước
Có diễn viên hài từng rớt đại học, tủi thân vì giọng nói: "Xin chào, em tên nà Mạc Văn Khoa, giới tính lam"
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh