Tiếng việt
English
4 năm trước
Diễn viên bỏ vai, Lý Hải thay thế trong phim tự đạo diễn
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh