Tiếng việt
English
4 năm trước
Lý Hải: Bà xã đóng vai trò quan trọng từ thời ca hát đến khi làm phim
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh