Tiếng việt
English
2 năm trước
Lật Mặt: Nhà Có Khách xác lập 3 kỷ lục doanh thu phòng vé ngay trong tuần công chiếu đầu tiên
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh