Tiếng việt
English
1 năm trước
Sau "Hai Phượng", đến lượt "Lật Mặt: Nhà Có Khách" của Lý Hải tung hoành phòng vé Mỹ - Úc
Tagged in: phim trường, lật mặt 4, lý hải minh hà, mạc văn khoa, hoàng mèo, huy khánh