Tiếng việt
English
Tú Tri bật khóc khi đăng quang 'Gương mặt điện ảnh 2022', Lý Hải mời đóng 'Lật mặt 6'
Xem chi tiết ...
Lý Hải giản dị, Quyền Linh đi dép tổ ong họp mặt bạn cũ sau 36 năm
Hình ảnh đối lập của Lý Hải và Quyền Linh tại buổi họp lớp: Người vẫn chân chất với đôi dép huyền thoại, người thì bảnh bao