CHUYỆN BÊN LỀ / 1 tháng trước
Trải nghiệm vừa làm đạo diễn, vừa làm diễn viên trên phim trường Lật Mặt: Nhà có khách để lại cho Lý Hải những ấn tượng khó quên.