LIÊN HỆ VỚI LÝ HẢI PRODUCTION
CÔNG TY TNHH LÝ HẢI PRODUCTION

Địa chỉ: 436/2 đường 3-2, phường 12, quận 10, TP.HCM
Điện thoại: (08) 38623536 - Fax: (08) 38623435
Hotline: 0982181834 
Email: lyhaising@yahoo.com.vn
Website: www.lyhaipro.com
Official Facebook: www.facebook.com/lyhai.minha
Official Youtube Channel: www.youtube.com/lyhaipro

Các bạn cần thêm thông tin hoặc góp ý dịch vụ vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đẩy để gửi đến BQT website Lyhaipro
Lý Hải Production