Thông báo về Facebook giả
Kiểm tra xem facebook mình đang theo dõi của Lý Hải và Minh Hà có phải giả mạo không
Dưới đây là 3 facebook thật, tất cả các faebook khác trùng tên hoặc sử dụng hình ảnh thông tin  của Lý Hải Minh Hà đều là giả mạo copy từ facebook chính chủ.

Link facebook thật: 

Trang Facebook (page) chung của Ly Hai Minh Ha:www.facebook.com/lyhai.minhha 

Trang Facebook riêng của anh Lý Hải :http://www.facebook.com/lyhaisinger (lưu ý rất lười cập nhật thông tin vì anh Hải toàn cập nhật trên page Ly Hai Minh Ha thôi) 

Trang facebook riêng của Skynie Minh Hà:http://www.facebook.com/skynie 
Các tin khác:
Lý Hải Production