Mã số yêu cầu bài hát trên ITV
mã số yêu cầu bài hát Muốn Yêu Em Như Ngày Xưa trên chương trình ITV là 10005

mã số yêu cầu bài hát trên chương trình ITV:
Muốn Yêu Em Như Ngày Xưa -10005
Tại Sao Lại Là Anh - 10037
Chia Tay Là Tội Lỗi - 10038
Để yêu cầu, các em soạn tin
IM 10005 gởi tới một trong các đầu số 6377, 6577, 6677, 6777
Giá cước tin nhắn:
6377 - 3000đ/ tin nhắn
6577 - 5000đ/ tin nhắn
6677 - 10000đ/ tin nhắn
6777 - 15000đ/ tin nhắn
các khung giờ phát sóng iMusic Việt Nam trên ITV
6h - 8h
10h - 12h
14h - 16h
18h - 21h

Các tin khác:
Lý Hải Production