Mã số nhạc chờ abum Muốn Yêu Em như Ngày xưa
Vào tải nạhc chờ những bài hát mới nhất của anh Hải nha cả nhà
Cú pháp

Mạng viettel soạn: BH (mã số) gửi 1221
 
 

7522310  Muốn Yêu em như ngày xưa

7522311  Thà rằng em cứ nói

7522312  Tại sao là anh

7522313 Đếm

7522314  Lạc vào lưới tình 

 
   
   
   

Mạng mobifone soạn: CHON (mã số) gửi 9224
 
6188493 Đếm
6188494 Đếm  
6188495 Lạc vào lưới tình 
6188496 Lạc vào lưới tình
6188497 Muốn yêu em như ngày xưa 
6188498 Muốn yêu em như ngày xưa
6188499 Tại sao là anh 
6188500 Tại sao là anh
6188501 Thà rằng em cứ nói 
6188502 Thà rằng em cứ nói  
Các tin khác:
Lý Hải Production